onamaprogramuslugekontakt

 
Materijali
 
Dajemo ateste od proizvođača:
NBR
CR/BR
NR
EPDM
Silikon 
SBR Viton
1
Uljno otporni, otporni na kiseline, lužine,
alkohol, aceton, deterdžente, atmosferilije,
habanja, električni izolatori; mogućnost izrade
od materijala otpornog prema potrebi
1

Tvrdoća gume: prema potrebi